GMINA SŁUPSK:

GMINA SŁUPSK
Znak sprawy: ID.7011.23.2013 Słupsk, dnia 08.12.2016 r.
REFERENCJE
Urząd Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp.z o.o. z siedzibą we Włynkówku 49A było wykonawcą zadania pn:

„Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem na odcinku Wielichowo – Bruskowo Wielkie”

Zakres prac obejmował budowę ścieżki rowerowej o długości 206 m i szerokości 2,0 m oraz o długości 1750 m i szerokości 2,5 m.

Szczegółowy zakres robót jaki został wykonany to:

 • nawierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej z mieszanki mineralno-bitumicznej – 4819 m2
 • nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej – 1137 m2
 • nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 288 m2
 • nawierzchnia wysp dzielących z kostki kamiennej rzędowej – 85 m2
 • krawężniki betonowe 15×30 cm i 12×25 cm na ławie betonowej – 1289 m
 • obrzeża betonowe 8×30 cm na ławie betonowej – 3529 m
 • umocnienie skarpy rowu płytami „MEBA” – 216 m2
 • studzienki ściekowe o średnicy 500 mm – 8 kpl.
 • kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 500 mm wraz z przepustami i przykanalikami – 804 m
 • studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm – 10 kpl.
 • słupy oświetlezna – 1 szt.
 • kabel wielożyłowy YAniowe o wysokości 9 m stalowe ocynkowane z oprawami – 6 kpl
 • szafka rozdzielcza elektrycKY 4×25 mm – 253 mm
 • barierki stalowe ochronne – 8 m
 • znaki drogowe pionowe – 40 szt.
 • oznakowanie poziome 124 m2

Termin realizacji – od 12.03.2014 r. do 22.07.2014 r.

Wartość powyższych robót wyniosła 1.002.909.70 zł brutto.

Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca realizował roboty terminowo, zgodnie z warunkami umowy, zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp. z o.o. jest solidnym wykonawcą posiadającym kadrę techniczną i odpowiednie zaplecze techniczne.

WÓJT

Barbara Dykier