OFERTA

Wykonujemy/Oferujemy zakres usług:

  • Budowa, modernizacja, utrzymanie dróg
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Wykonanie podbudów
  • Wykonanie nawierzchni
  • Transport
  • Sprzedaż kruszyw
  • Wynajem sprzętu
  • Budowa obiektów małej architektury
  • Recykling materiałów budowlanych