STRABAG:


STRABAG sp. z o.o. zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EGIDA sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku 49a na podstawie umowy Nr 3/STK CPBM/2013 zawartej w Gdyni 14.06.2013, wykonała roboty budowlane związane z budową drogi objazdowej Al. 3 Maja na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Braille’a z płyt drogowych POZBET.

Zakres robót obejmował:
– wykonanie koryta drogi o powierzchni 6750 m2,
– ułożenie drogi z płyt drogowych typu POZBET (materiał Zleceniodawcy) na warstwie odsączającej z pospółki: 6750 m2,
Wartość robót wyniosła: 694 950,00 zł brutto.

Firma P.W. EGIDA sp. z o.o. jest wykonawcą realizującym usługi w sposób kompleksowy. Z powierzonego zadania firma wywiązała się należycie i terminowo z jednoczesnym zagwarantowaniem wysokiej jakości wykonanych usług.

KIEROWNIK GRUPY

Jarosław Dąbrowski
STRABAG Sp. z o.o.