URZĄD MIASTA USTKA:

URZĄD MIASTA USTKA
Ustka, dn. 14 grudnia 2018 r.


LIST REFERENCYJNY
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku 49a, 76-200 Słupsk wykonywała dla Miasta Ustka roboty budowlane to zakresie remontów dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej.
Miasto Ustka stwierdza, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” spółka z o.o. jest firmą gwarantującą, solidne i planowe wykonanie powierzonych zadań.

Wielkość i wartość wykonanych robót w roku 2017:

• wbudowano 2 594,04 ton masy bitumicznej w ulice na powierzchni 5 694,32 m2

• wartość wykonanych robót – 717 113,04 zł brutto


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku jest solidnym i doświadczonym partnerem, zatrudniającym fachową kadrę, a dzięki dobrej organizacji i posiadanemu potencjałowi technicznemu gwarantuje właściwe wykonanie powierzonych zadań. Dotychczasowa współpraca potwierdza solidność i fachowość firmy.

Z up. BURMISTRZA

mgr Bartosz Gwóźdź-Sproketowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA