GMINA SŁUPSK:

„Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca realizował roboty terminowo, zgodnie z warunkami umowy, zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EGIDA” Sp. z o.o. jest solidnym wykonawcą posiadającym kadrę techniczną i odpowiednie zaplecze techniczne.”

Czytaj dalej »

STRABAG:

„Firma P.W. EGIDA sp. z o.o. jest wykonawcą realizującym usługi w sposób kompleksowy. Z powierzonego zadania firma wywiązała się należycie i terminowo z jednoczesnym zagwarantowaniem wysokiej jakości wykonanych usług.”

Czytaj dalej »